Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszym otwartym szkoleniem z komunikacji IEC 61850 zaplanowanym na czerwiec br. (lista rezerwacyjna została zamknięta już pod koniec marca) proponujemy drugą w tym roku otwartą sesję szkoleniową pozwalającą na praktyczne poznanie normy IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach.

Sesję wrześniową organizujemy również we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850.

Wśród przedstawionych zagadnień znajdą się zupełnie nowe tematy takie jak:

  • Edycja 2.1 standardu,
  • nowy stos protokołowy IEC 61850-8-2 dla DER (rozproszone źródła energii),
  • synchronizacja czasu protokołem PTP,
  • zagadnienia cyberbezpieczeństwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzysta już kilkadziesiąt firm z 15 krajów – od Kanady po Tajwan. Warto zaznaczyć, że na publikowanej przez UCA IUG globalnej liście certyfikowanych urządzeń z interfejsami zgodnymi z IEC 61850  już ok. 3% stanowią produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH.

 

Looking for a hands-on training on various aspects of the IEC 61850 communication?

Welcome to arrange with INFO TECH a private session tailored to your specific needs.

The IEC 61850 training sessions are led by our experts, authors of the software library implementing all types of interfaces defined in this standard. INFO TECH library has been licensed to tens of companies from 15 countries, while our team has participated in the deployment and conformance verification of IEC 61850 interfaces in more than 30 products of our customers.

The IEC 61850 standard is still evolving and extending its application areas, thus the 2019 agenda of our IEC 61850 training session includes new topics such as:

  • Edition 2.1 of the standard,
  • new protocol stack specified in IEC 61850-8-2 and dedicated to DER systems,
  • time synchronization with PTP,
  • cybersecurity issues.

For details please contact us at:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.