Pracujesz z urządzeniami i systemami automatyki wykorzystującymi komunikację IEC 61850?

Chcesz zrozumieć ...

  • O co chodzi w tym żargonie skrótów: MMS, GOOSE, SV, SCL, LN, DO, RCB ... ?
  • Czym różni się Edycja 2 standardu od Edycji 1?
  • W jaki sposób monitorowanie stanów i sterowanie automatyką realizowane jest przy użyciu IEC 61850?
  • W jaki sposób komunikacja IEC 61850 pozwala zastąpić przesyłanie kablami krytycznych sygnałów pomiędzy urządzeniami?
  • Jak tworzy się opisy urządzeń i systemów w języku SCL?
  • W jaki sposób konfiguruje się urządzenia i systemy zgodne z normą?
  • W jaki sposób implementowana jest redundancja w sieciach IEC 61850 i jaki poziom niezawodności zapewnia?
  • Jak testować i diagnozować komunikację w systemach?
  • Jak symulować fragmenty systemu podczas jego uruchamiania?
  • Certyfikat zgodności z normą - jak go interpretować i jakie ma znaczenie dla nabywców urządzeń?

Jest okazja by w praktyczny sposób poznawać normę IEC / PN-EN 61850

pod okiem twórców jej implementacji.

Chcemy przedstawić powyższe i inne zagadnienia nie w formie reklamy określonych produktów, lecz na bazie własnych doświadczeń ze zrozumieniem i implementacją standardu oraz na bazie rzeczywistych sytuacji związanych z konfiguracją i uruchamianiem systemów.

 

Więcej informacji:

 Szczegóły oferty