Ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi szkoleniami z komunikacji IEC 61850 (8 sesji w roku 2019 !) proponujemy również w bieżącym roku otwartą sesję szkoleniową pozwalającą na praktyczne poznanie normy IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach.

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzysta już kilkadziesiąt firm z 15 krajów – od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń publikowanej przez UCA IUG około 3,5% stanowią produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszą miarą stosowalności naszego oprogramowania.

Tegoroczną sesję organizujemy we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850.

Norma IEC 61850 jest nadal rozwijana, stąd też w programie naszego szkolenia w 2020 roku pojawiają się zupełnie nowe tematy takie jak:

  • Edycja 2.1 standardu,
  • rutowalna komunikacja GOOSE oraz SV,
  • synchronizacja czasu protokołem PTP,
  • zagadnienia cyberbezpieczeństwa wg IEC 62351,
  • nowy stos protokołowy IEC 61850-8-2 dla DER (rozproszone źródła energii).  

Nasze szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

W tym roku organizujemy sesję szkoleniową ze zwiększonym czasem poświęconym na praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu i oprogramowania narzędziowego. Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 26 maja 2020 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 27-28 maja 2020 r.– jako opcjonalna kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Looking for a hands-on training on various aspects of the IEC 61850 communication?

Welcome to arrange with INFO TECH a private session tailored to your specific needs.

The IEC 61850 training sessions are led by our experts, authors of the software library implementing all types of interfaces defined in this standard. INFO TECH library has been licensed to tens of companies from 15 countries, while our team has participated in the deployment and conformance verification of IEC 61850 interfaces in more than 30 products of our customers.

The IEC 61850 standard is still evolving and extending its application areas, thus the 2019 agenda of our IEC 61850 training session includes new topics such as:

  • Edition 2.1 of the standard,
  • new protocol stack specified in IEC 61850-8-2 and dedicated to DER systems,
  • time synchronization with PTP,
  • cybersecurity issues.

For details please contact us at:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.