Tak jak już informowaliśmy w kwietniu wszystkich zarejestrowanych uczestników, ze względu na utrzymujący się stan epidemii i wynikającą z tego niedostępność Laboratorium LINTE2 Politechniki Gdańskiej zdecydowaliśmy o przesunięciu realizacji szkolenia z IEC 61850 na późniejszy termin.

O szczegółach będziemy informować zarówno na stronie internetowej jak i w bezpośredniej korespondencji z zainteresowanymi firmami i osobami. Ponieważ w kwietniu dokonaliśmy zwrotów wszystkich dokonanych wcześniej wpłat za udział w sesji majowej, w niedalekiej przyszłości przedstawimy nową ofertę tego szkolenia.

Już teraz anonsujemy, że istotną wartością dodaną będzie omówienie zmian i rozszerzeń wprowadzonych przez niedawno opublikowaną Edycję 2.1 normy.

Do zobaczenia na sesji szkoleniowej !

Looking for a hands-on training on various aspects of the IEC 61850 communication?

Welcome to arrange with INFO TECH a private session tailored to your specific needs.

The IEC 61850 training sessions are led by our experts, authors of the software library implementing all types of interfaces defined in this standard. INFO TECH library has been licensed to tens of companies from 15 countries, while our team has participated in the deployment and conformance verification of IEC 61850 interfaces in more than 30 products of our customers.

The IEC 61850 standard is still evolving and extending its application areas, thus the 2020 agenda of our IEC 61850 training session includes new topics such as:

  • Edition 2.1 of the standard,
  • new protocol stack specified in IEC 61850-8-2 and dedicated to DER systems,
  • time synchronization with PTP,
  • cybersecurity issues.

For details please contact us at:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.