Pracujesz z urządzeniami i systemami automatyki wykorzystującymi komunikację IEC 61850?

Chcesz wiedzieć ...

  • O co chodzi w tym żargonie skrótów: MMS, GOOSE, SV, SCL, LN, DO ... ?
  • W jakim zakresie znajomość wcześniej stosowanych protokołów i procedur integracji systemów przyda się w pracy z IEC 61850?
  • W jaki sposób monitorowanie stanów i sterowanie automatyką realizowane jest przy użyciu IEC 61850?
  • W jaki sposób komunikacja IEC 61850 pozwala zastąpić przesyłanie kablami krytycznych sygnałów pomiędzy urządzeniami?
  • Co oznacza opis urządzenia i całego systemu w języku SCL?
  • W jaki sposób konfiguruje się urządzenia i systemy zgodne z normą?
  • Jak realizowana jest redundancja w sieciach IEC 61850?
  • Jakimi narzędziami testować komunikację w systemach?
  • Czym jest certyfikat zgodności z normą, kto i kiedy go wydaje?
Read More