Tak jak już informowaliśmy w kwietniu wszystkich zarejestrowanych uczestników, ze względu na utrzymujący się stan epidemii i wynikającą z tego niedostępność Laboratorium LINTE2 Politechniki Gdańskiej zdecydowaliśmy o przesunięciu realizacji szkolenia z IEC 61850 na późniejszy termin.

O szczegółach będziemy informować zarówno na stronie internetowej jak i w bezpośredniej korespondencji z zainteresowanymi firmami i osobami. Ponieważ w kwietniu dokonaliśmy zwrotów wszystkich dokonanych wcześniej wpłat za udział w sesji majowej, w niedalekiej przyszłości przedstawimy nową ofertę tego szkolenia.

Już teraz anonsujemy, że istotną wartością dodaną będzie omówienie zmian i rozszerzeń wprowadzonych przez niedawno opublikowaną Edycję 2.1 normy.

Do zobaczenia na sesji szkoleniowej !