Dziękujemy zainteresowanym firmom i instytucjom za kontakt z nami w ostatnich tygodniach i zapytania o nową edycją szkolenia z komunikacji IEC 61850.

Proponujemy zatem naszym klientom przyjazd na sesję pozwalającą na poznanie normy IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach: zapraszamy do Gdańska w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2022 r.

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzysta już 50 firm z 15 krajów – od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń publikowanej przez UCA IUG znajduje się już 35 produktów wykorzystujących bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszą miarą jakości naszego oprogramowania oraz wsparcia udzielanego licencjobiorcom.

Tegoroczną sesję szkoleniową organizujemy ponownie we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850.

Podążając za rozwojem normy IEC 61850, w programie naszego szkolenia w praktyczny sposób przedstawiamy najnowszą Edycję 2.1 standardu, której wsparcie zostało już zaimplementowane zarówno w naszej bibliotece jak i w programach narzędziowych do testowania i symulacji. Chcemy również przy pomocy naszych programów narzędziowych zilustrować omawiane podczas szkolenia zagadnienia cyberbezpieczeństwa według normy IEC 62351.

Znaczną część czasu naszego szkolenia zajmować będą ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 31 maja 2022 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce, jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 1-2 czerwca 2022 r. – jako kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów, zagadnieniami bezpieczeństwa komunikacji.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.    

Cena promocyjna oferowana jest dla uczestników, których udział zgłoszono i opłacono do dnia 26 kwietnia 2022 r.  Od 27 kwietnia 2022 r. obowiązuje cena regularna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.