New 3-day training course on IEC 61850 communication in Gdansk (in Polish language)

Dziękujemy zainteresowanym firmom i instytucjom za kontakt z nami w ostatnich tygodniach i zapytania o nową edycją szkolenia z komunikacji IEC 61850.

Zapraszamy zatem do Gdańska w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2023 r. na sesję szkoleniową pozwalającą dogłębnie poznać normę IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach.

Podobnie jak w latach 2019-2022, tegoroczne wiosenne szkolenie organizujemy we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850. Szkolenie prowadzić będzie nasz doświadczony zespół, który opracował bibliotekę źródłową implementującą normę IEC 61850 oraz szereg programów narzędziowych do testowania i symulacji, jak również wdrożył to rozwiązanie w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach naszych klientów-licencjobiorców.                                   

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzystają już 52 firmy z 15 krajów - od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń, publikowanej przez stowarzyszenie UCA IUG, już 37 pozycji zajmują produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszym potwierdzeniem jakości naszego oprogramowania oraz wsparcia udzielanego licencjobiorcom. Licencje na nasze oprogramowanie narzędziowe do testowania i symulacji komunikacji IEC 61850 zakupiło natomiast ponad 100 firm z 22 krajów.

W tym roku podkreślić chcemy w szczególności następujące tematy:

  • Edycja 2.1 normy IEC 61850 - według planów UCA IUG testowanie zgodności z normą IEC 61850 Ed.2 ma być od stycznia 2024 roku oparte o specyfikację Edycji 2.1 (Edition 2 Amendment 1).
  • Proces inżynierii systemu z komunikacją IEC 61850 - tworzenie pliku SCD z plików ICD, konfiguracja IED przy pomocy pliku SCD, generacja pliku IID po zmianach w IED  do kolejnej iteracji tworzenia pliku SCD.
  • Komunikacja Sampled Values wg normy IEC 61869-9 (ta specyfikacja została już zaimplementowana w naszych programach narzędziowych).
  • Cyberbezpieczeństwo komunikacji IEC 61850 z przykładem implementacji szyfrowania i uwierzytelniania komunikacji klient-serwer.

Szkolenie nasze obejmuje ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 30 maja 2023 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 31 maja - 1 czerwca 2023 r. – jako kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.    

Cena promocyjna oferowana jest dla uczestników, których udział zgłoszono i opłacono do dnia 21 kwietnia 2023 r.  Po 21 kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie cena regularna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.